18-10-05

Taalprobleem: spelling

Op de e-maildiscussielijst detijdlijn@smartgroups.com bestaat een taalrubriek genaamd 'Taalprobleem'.

Daar werd het volgende bericht verspreid:

Door de voortdurende spellingwijzigingen in het Nederlands, is spelling op zich een taalprobleem geworden.

In onze rubriek "Taalprobleem" zullen we vanaf nu geen aandacht meer besteden aan spelproblemen. Er is immers geen stabiliteit meer.

In 1995 werd erop gewezen dat de Taalunie regelmatig het Groene Boekje zou bijwerken, omdat er nu eenmaal regelmatig nieuwe woorden bijkomen.

De regels zouden echter niet meer worden gewijzigd.

Zelfs bij de vooraankondigingen van de spelling van 2005 was echter al duidelijk dat de Spellincommissie zich niet hield aan de belofte om de regels te behouden: de paardenbloemregel zou worden afgeschaft.

Nu sinds zaterdag 15 oktober 2005 de volledige lijst wijzigingen bekend is, blijkt dat er meer gebeurde dan alleen maar de paardenbloemregel afschaffen.

Ludo Permentier van De Standaard meent dat er zowat 40 regels werden gewijzigd.

Ook werden sommige spellingen veranderd, zonder dat er echt een noodzaak of reden voor is. Bijvoorbeeld: "CAO-overeenkomst" werd veranderd in "cao-overeenkomst". Dat soort wijzigingen is louter zinneloze muggezifterij, waardoor echter wel massa's niet professionele spellers fouten zullen schrijven.

Aangezien in 1995 ook werd besloten om de spelling OM DE TIEN JAAR te herzien, is het dus best mogelijk dat ook in 2015 vanalles wordt veranderd.

We vinden dan ook dat het geen nut meer heeft om ons in deze rubriek bezig te houden met spelproblemen, maar ons enkel nog bezig te houden met taalproblemen die écht belangrijk zijn, zoals grammatica, woordenschat en stijl.

17:26 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Muggezifterij? Sinds 1995 is het 'muggenzifterij' (met tussen-n) voor 'niet-professionele (met streepje) spellers'. Met dergelijke muggenzifterij moet ik mij als neerlandicus sinds 1995 bezighouden. Zoals u ziet is de Spelling 1995 nog niet verteerd en vanaf augustus 2006 wordt het nog meer muggenzifterij. Waar houden wij ons mee bezig?

Gepost door: Francis Vereecke | 22-10-05

Waarom houden we ons bezig? Inderdaad: dat vraag ik me ook af. Ik ben het er mee eens dat er een spelling nodig is, maar in het Nederlands is spelling een fetisj geworden. En als dat zou leiden tot goede resultaten, zou het ook niet erg zijn. Maar dat is niet het geval. Het leidt tot voortdurend veranderen. Wat is daar nu het nut van? 'Rode-Kruispost' is misschien niet goed, maar moet je het daarom per se vervangen door iets anders en iedereen er mee lastig vallen dat ze een nieuwe spelwijze moeten leren? Wat wint onze taal daarmee? Wat winnen we daarmee artistiek, wetenschappelijk of sociaal? Wordt er daardoor betere literatuur geschreven? Worden er daardoor diepere inzichten bereikt? Worden er daardoor betere maatschappelijke situaties gecreëerd? Nee, dacht ik. Waarom daar dan zo veel tijd en geld aan moeten besteden? Die spellingwijziging is het resultaat van een dolgedraaid clubje taalgeleerden dat zijn eigen voorkeuren opdringt, en dat vaak nog tegen de zin in van andere taalgeleerden die toevallig andere meningen hebben. Dat onze regeringen het aandurven om die spelling officieel te verplichten, getuigt dan ook van een weinig democratische houding door de betrokken regeringen. Ze moeten alleen maar het beetje moet durven opbrengen om die spelling niet verplicht op te leggen.

Gepost door: Peter | 23-10-05

De commentaren zijn gesloten.