22-10-05

Tegenstrijdigheid 1 in GB05

Piet Aben schreef ons in verband met het re-integratie/reïncarnatie-probleem:
"Helemaal eens: indien re-integratie, dan ook re-incarnatie.
Wat vindt u van: Noordpoolexpeditie naast noordpoolcirkel? Mij ontgaat zodanig verschil dat het een mét en het ander zónder hoofdletter geschreven zou dienen te worden."

13:17 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (3) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Nog een tegenstrijdigheid in GB 05 Wat dacht u van "niet-arisch" tgov. het stamwoord "Arisch"? Vergelijk bijv. met 'Jood' (zeer betwistbaar, de Joden met hoofdletter waren nl. de bewoners van het bijbelse Judea uit het O.T.) tgov. "niet-Joodverklaring".

Gepost door: Karel D.W. | 27-10-05

Noordpoolcirkel Noordpoolexpeditie vs. noordpoolcirkel: 1. Het een is nog duidelijk te bestempelen als een afgeleid substantief van een geografische aanduiding (Noordpool), dat ook nog een hoofdletter houdt (vgl. Middelandse Zeehaven, Zuiderzeevisser; maar niet van toepassing op bv. "zuiderzeevis" - daarbij overweegt blijkbaar de overweging dat het een soortnaam is). 2. Het ander kun je beschouwen als een soort van poolcirkel, namelijk die in het noorden: noord + poolcirkel. Een ander touw kan ik er persoonlijk ook niet aan vastknopen. Misschien toch in elk geval de verantwoording die de woordenboekmakers bedoelden.

Gepost door: Edward Vanhove | 31-10-05

Noordpoolcirkel (2) In het recentste nummer van Onze Taal (feb/mrt 2006) lezen we onder 'Vraag en antwoord' nog een uitvoerige bespreking van de vergelijkbare kwestie Zuidpoolexpeditie GB - zuidpoolexpeditie VD. Kennelijk zijn sommigen zo ruimhartig om dat spellingverschil (dat er dus wel degelijk is) te verklaren aan de hand van de (weliswaar plausibele) uitleg dat de GB-spelling expedities naar Antarctica aanduidt, terwijl de VD-spelling uitsluitend die expedities inhoudt die erop gericht zijn om de 'zuidpool' (zuidelijk eindpunt van de aardas) te bereiken. -- Overigens is de 'noordpoolcirkel' volgens GB en VD hoe dan ook een (breedte)cirkel die op 23 1/2° ten zuiden van de 'noordpool' ligt. Of, zo je wilt, een van de 'poolcirkels', en dan in het bijzonder de 'noordelijke' (cf. vorige opmerking).
NB: In de voormelde wdb. geen verschillen of inconsequenties tussen noord- (Noord-) en zuid- (Zuid-) onderling. Wel lijkt de verklaring onder VD 'zuidpoolexpeditie' niet zo strak geassocieerd aan de 'zuidpool', dan de verklaring bij VD 'noordpoolexpeditie' aan de 'noordpool'.

Gepost door: Edward Vanhove | 21-02-06

De commentaren zijn gesloten.