23-10-05

Nieuwe spelling niet rechtsgeldig?

Op de nieuwsgroep nl.taal verscheen de volgende opmering:
"Op dit moment valt er van zijn hand [= de hand van Wim Daniëls ] dagelijks een kritisch stukje over het aankomende Groene Boekje te lezen in de krant. De belofte van de Taalunie dat er maar één regel aangepast gaat worden (de tussen-n uitzondering 'paardebloem' verdwijnt) blijkt een pertinente onwaarheid te zijn omdat de formuleringen in de leidraad zo zijn herschreven dat er véél meer gaat wijzigen. Daniëls is daar (met mij) terecht laaiend over. Volgens zijn zeggen heeft hij telefonisch contact gezocht met de Taalunie om eens te informeren 'hoe dat nu allemaal zomaar kan'."

Nu vraag ik me dit af:
als die herformuleringen leiden tot nieuwe regels, is die spelling van het GB05 dan wel rechtsgeldig? Tenslotte was de spelling van het GB95 opgelegd met de belofte dat de regels niet zouden veranderen, en dat er alleen maar nieuwe woorden zouden worden ingevoegd.
Als de spelling van het GB05 niét rechtsgeldig is, dan betekent het volgens mij dat ambtenaren naar de rechter kunnen stappen en juridisch kunnen afdwingen dat ze niét verplicht zijn om het GB05 toe te passen.Over die mogelijkheid moet eens ernstig worden nagedacht.

20:08 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

De grenzen van de wet Wat bedoel je met "rechtsgeldig"?

GB95 was uitsluitend bindend voor ambtenarij en onderwijs: een "interne regeling" dus. Op de burger was (en is) de "wet" niet van toepassing. Er is trouwens geen "wet" terzake.

Dat wil in zijn konsekwenties zeggen dat élke diskriminatie steunend op het al dan niet gebruiken van de spelling van GB95 (en dus ook GB05) strikt genomen strafbaar is.

Gepost door: Leo | 07-11-05

De commentaren zijn gesloten.