27-10-05

Jean-Paul Mulders deze week in Weekend Knack

Jean-Paul Mulders klaagt deze week in zijn column in Weekend Knack de voortdurende spellingwijzigingen aan:
"Er zijn van die dingen waarvoor de mensen op straat zouden moeten komen." - nu in België een beetje moeilijk, de op-straat-komers zijn volzet
"Arglistig is zij ons op de nek gevallen, vanuit Groene Boekjes die in het grootste geheim zijn gedrukt." - waar!
'Een stoet nutteloze veranderingen doemt op vanuit het niets," - de totale nutteloosheid van die veranderingen is inderdaad een van de grootste ergernissen; het is een hervorming zonder een hervorming te zijn. Het is geen hervorming die tegenmoet aan de verzuchtingen van wie een progressieve spelling wilt, maar er wordt niettemin wel het een en ander veranderd. Waarom veranderen als uiteindelijk alles toch bij het oude blijft?
"Dat we nu weer een "actuele, moderne spelling" hebben, wordt elders gewauweld, alsof hip volk er met aandrang over was gaan klagen dat de bestaande spelling nu toch wel afgedragen en aftands werd" - de verdediging dat er een "actuele, moderne spelling" nodig is, begint steeds meer te lijken op iemand die krampachtig met zijn tijd probeert mee te gaan, en precies daardoor toont dat hij dat helemaal niet meer kan
'Een collega [van J-P Mulders] die minister Frank Vandenbroucke probeerde te bellen, kreeg van zijn woordvoerder te horen dat hierover niet zoveel viel te melden vermits het "een puur handtekeningendossier" betrof." - de betrokken ministers ontlopen hun verantwoordelijkheid, en de kabinetsmedewerkers, die papegaaien hun natuurlijk gewoon na
"Aan mijn boekenkast, waaraan ik zo lang heb gespaard, durf ik zelfs niet te denken. Verweesd staan ranke dichtbundels en kloeke folianten daar schouder aan schouder, op slag verouderd en vol fouten" - daarin overdrijft hij, maar ten eerste overdrijft elke columnist, maar ten tweede en nog veel belangrijker: dat zal geen overdrijven blijven, want ze willen die omspelllingsstunt elke tien jaar herhalen. Tien jaar lijkt lang, maar plotseling is het er wel. Ik herinner me nog de tijd dat ik in het eerste lager onderwijs terecht kwam en naar de klassen van het zesde lager onderwijs keek... Je weet: voorbije tijd is voorbije tijd. Tien jaar klinkt misleidend lang. Plots is het er. En als het er is, kun je de klok niet meer terugdraaien. En die tien jaar zal er voor ons allemaal komen, tenzij we er te vroeg voor sterven.

11:53 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

spellingveranderingen het ware voldoende geweest de progressieve spelling van (1957?)
per maatregel van bestuur in nederland door te voeren. dat belgie
zijn geliefkoosde spelling prijsgaf ter meerdere glorie van de zo-
genoemde +randstad+ is dom.
amerika en het verenigd koninkrijk schrijven ook verschillend,
maar begrijpen elkaar uitstekend.

Gepost door: danielsundt | 16-11-05

Volledig mee eens Ik beschouw mezelf als een taalfreak, als iemand iets verkeerd uitspreekt of schrijft kan ik het niet laten die te verbeteren maar nu weet ik het zelfs niet meer! Ooit was ik trots op het groene boekje uit 1997 in mijn collectie woordenboeken, maar ik ben heus niet van plan mee te doen aan de 'rage'.

If it ain't broken, don't try to fix it.

Gepost door: Aicha | 21-11-06

De commentaren zijn gesloten.