20-02-06

Hans Camps in Hollandse Nieuwe over Witte spelling

zie:
http://grancanaria.hollandsenieuwe.com/cgi-bin/sources/db.cgi?&ID=1964&ww=1&view_records=1&db=nieuw

Merkt o.a. op:

"Hun [=Nederlandse media] voornaamste overweging is, dat deze nieuwe spelling te veel veranderingen bevat ten opzichte van die van 1995, terwijl destijds was toegezegd, dat er maar weinig zou veranderen."
en
"Bovendien zijn de veranderingen veel ingrijpender van karakter dan van officiële zijde wordt voorgesteld."
en
"Aan tal van spellingveranderingen liggen regels ten grondslag die te veel vragen van de taalkundige kennis van de taalgebruiker om ze te kunnen toepassen. De regels zijn niet leerbaar."
en tenslotte:
"Deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat op 13 januari 2006 het platform De Witte Spelling is opgericht. De deelnemende partijen zijn voorlopig drie landelijke dagbladen (NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant), de vier opiniebladen (Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd en de Groene Amsterdammer), de NOS, het Genootschap Onze Taal, Planet Internet en Tekstnet, een beroepsvereniging van tekstschrijvers."
Wat eigenlijk het einde van GB05 betekent.

13:26 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

De commentaren zijn gesloten.