22-02-06

De hoorzitting en de Witte Spelling

Nog een artikel over de hoorzitting van 20 februari:

http://www.wittespelling.nl/

Interessante regel:

"Het is hier wellicht interessant te vermelden dat op zijn minst ook één programma-manager van de VRT zich aangesproken blijkt te voelen door het verzet tegen de officiële spelling."

Die VRT is dus ook niet zo pro-GB05-blok als men ons wilt doen geloven, en hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de VUM, het bastion van Ludo Permentier.

Dat je zulke informatie moet vinden op Nederlandse websites, bewijst hoe braaf de chefs van de Vlaamse media zijn. Hun voetvolk volgt hun echter minder dan ze de indruk willen wekken.

De initiatiefnemers van het Witte Boekje leiden uit reacties op hun voorstel af, dat er twee belangrijke argumenten tegen GB05 zijn:

- dat de officiële spelling zonder voorafgaand overleg met groepen van gebruikers van bovenaf wordt opgelegd.

- [dat men] valt [men] over het gegeven dat de Taalunie (in weerwil van de toezegging in 1995 dat na tien jaar maar weinig aan de spelling zou veranderen) in de spelling van 2005 toch weer veel en soms ingrijpende veranderingen heeft aangebracht ten opzichte van 1995. En bovendien dat sommige van die veranderingen te veel taalkundige kennis vragen van de taalgebruiker.

"Met name de regels voor het gebruik van koppelteken, trema en hoofdletter zijn ingrijpend gewijzigd."

"Om te weten of woorden aan elkaar, los of met een koppelteken moeten worden geschreven, moet de taalgebruiker kunnen onderscheiden of hij te maken heeft met een samenstelling, een samenkoppeling of een spatiewoord."

Dat is veel gevraagd. Ik heb er enkele jaren Germaanse filologie op zitten, o.a. afdeling Nederlands, ben geslaagd, en heb nog nooit gehoord over iets als een spatiewoord. De commissie heeft totaal nieuwe categorieën woorden zitten invoeren. Dat kan niet goed gaan.

Volgens het Witte Boekje "zijn bijvoorbeeld ook de regels voor het gebruik van hoofdletters niet te leren, zijn ze zo ingewikkeld en bevatten ze ook weer zo veel uitzonderingen, dat steeds moet worden opgezocht wat de correcte spelling is."

Ik heb het onlangs nog meegemaakt dat een collega-vertaler een zware fout werd aangerekend, omdat hij 'BTW' had geschreven i.p.v. 'btw', wat het volgens GB05 zou moeten zijn.

17:43 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

De commentaren zijn gesloten.