22-02-06

Resultaten van de hoorzitting van 20 februari 2006

Tot nu toe zijn ons twee krantenartikelen over de hoorzitting over de spelling bekend:

http://www.gva.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art=%7b28E6A338-0708-447E-BAD6-E68E5D1E67DF%7d

en

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article225857.ece

Het lijkt goed te zijn verlopen. De Gazet van Antwerpen schreef: "Misschien moeten in de toekomst niet alleen taaltechneuten, maar ook leraren en journalisten betrokken worden bij het uitwerken van een nieuwe spelling."

Maar in werkelijkheid volhardt De Taalunie in de boosheid:
"Ze [= Linde Van Den Bosch] onderlijnde het 'beperkte' karakter van de aanpassingen."
en
" Voor Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT, komt de kritiek 10 jaar te laat. "De nieuwe spelling is consistenter."."
Ook de bekende dooddoener haalt hij weer aan: "Eindelijk is er één spelling, zowel voor het Groene Boekje als het woordenboek Van Dale."
Dat is natuurlijk onzin. Er was geen nieuwe spelling nodig om dezelfde spelling in de Van Dale en het Groene Boekje te hebben.
Hij houdt ook voet bij stuk over zijn kritiek op wie tegen GB05 is: "In de kritiek herkende hij veel egocentrisme ("ik heb iets anders geleerd, en ik wil daar niet vanaf")." Ook dat is onzin, want die houdt gewoon geen rekening met de diepgaande analyses die de critici naar voren brachten.

Dan is er nog deze merkwaardige opmerking: " Linde Van Den Bosch bestreed de laattijdige bekendmaking van de nieuwe woordenlijst. "Vanaf 15 juni 2005 waren de documenten, ook de technische handleiding, ter inzage voor wie een overeenkomst ondertekende". Voorwaarde was de lijst niet voortijdig openbaar te maken. "
Dus: de lijst werd bekendgemaakt, maar mocht niet openbaar worden gemaakt???
Het artikel in de Volkskrant is minder sec dan dat in de Gazet van Antwerpen:
"Hoe boos je je kunt maken over ideeëloos versus ideeënloos, over appèl versus appel, over de tussen-n en koppeltekens, bleek maandag in Brussel. Urenlang vliegen voor- en tegenstanders van de spellingherziening 2005 elkaar verbaal in de haren. Bij de hoorzitting van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie pogen leden van het Vlaams parlement en van de Tweede Kamer vergeefs orde in de chaos te scheppen."

In vergelijking daarmee lijkt het artikel in de GvA geschreven te zijn door voorstanders.

De Volkskrant schrijft verder:
" De krachtmeting gaat tussen de Taalunie en de initiatiefnemers van de Witte Spelling, een platform van Nederlandse media die met het Genootschap Onze Taal werken aan een alternatief. Een alternatief dat Dirk Geeraerts vervloekt. ‘U moet eindelijk eens toegeven hoe onverantwoord u bezig bent’, stampvoet het lid van de werkgroep spelling van de Taalunie,"
Dat zal moed geven aan de tegenstanders van GB05 die de laatste tijd werden beschuldigd van egocentrisme en wangedrag.

De vraag is echter of het hele gedoe iets zal opleveren. Uit het ingehouden artikel van de GvA bleek al dat de Taalunie volhardt in de boosheid, maar in de Volkskrant stond ook:
" ‘Een rare vertoning’, oordeelt Volkskrant-eindredacteur Bas van Kleef, die als enige namens de critici sprak. ‘Het was de Taalunieshow. De professoren zaten als het Politburo op de derde rij op Brezjnev-achtige manier hun grote gelijk te koesteren.’"

Overigens publiceerde de Volkskrant ook deze interessante opmerking van Bart Caron: " ‘Ik geef toe dat we te veel voorstanders aan het woord hebben gelaten’, zegt Vlaams parlementslid Bart Caron, voorzitter van de hoorzitting. ‘Ik heb me vergist in de gezagsgetrouwheid van sommige gremia.’"
En Caron besluit: "Hij vindt het Nederlandse verzet ‘een conservatieve reflex van een beroepsgroep’. Maar: ‘In mijn hart heb ik sympathie. Ik ben ook onzekerder geworden in mijn taalgebruik. Ik moet veel vaker de juiste spelling van woorden opzoeken dan een jaar geleden.’"

Met andere woorden: de hoorzitting is nutteloos gebleken. We mogen dan ook verwachten, dat het verzet niet zal stilvallen.

12:27 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (3) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

een nul Iemand heeft een nul ingevoerd bij de beoordeling van dit artikel. Dat is sterk, want het artikel neemt alleen maar stukken over uit andere artikelen, en bevat bovendien de links naar die artikelen. Hou je daarin iets verkeerd kunt doen, is niet helemaal duidelijk. Tenzij - dat is al gebeurd - iemand per vergissing dat laag cijfer heeft ingevoerd.

Gepost door: Peter | 22-02-06

Voorbeelden van ongerijmdheden (met dank aan de website http://www.wittespelling.nl/ van de Witte Spelling):
Met name de regels voor het gebruik van koppelteken, trema en hoofdletter zijn ingrijpend gewijzigd.
- Voortaan moeten we re-integratie met koppelteken spellen, naast reünie met een trema.
- Het wordt sociaaldemocratie maar "fiscaal specialist" met een spatie
- "daarbij behorend" moet voortaan los en tevoorschijn aan elkaar.

Gepost door: Peter | 22-02-06

andere voorbeelden Naast cao-overleg is het VUT-premie geworden, naast Suikerfeest is het kerstfeest en naast 24-jarige is het 24 uursservice.

Gepost door: Peter | 22-02-06

De commentaren zijn gesloten.