02-03-06

Toelichting op 'de witte spelling'

(van de website van Onze Taal) op http://www.onzetaal.nl/advies/wittespelling.html

Spellingwijzer Onze Taal 2006 – het Witte Boekje

Toelichting op 'de witte spelling'

Taaladviesdienst

Van het Groene Boekje verscheen op 15 oktober 2005 de herziene versie. Die is ten opzichte van het boekje van tien jaar eerder op veel punten verbeterd: de regels zijn meer uitgewerkt en de woordenlijst bevat minder fouten. Maar de wijzigingen zijn een stuk ingrijpender gebleken dan alleen maar de 'actualisering van de woordenlijst' die de Nederlandse Taalunie had aangekondigd. Er veranderen zelfs meer woorden dan in 1995, al zijn dat vooral woorden die je niet dagelijks tegenkomt. Ook hebben de makers heel wat nieuwe detailregels bedacht voor kwesties die in 1995 niet omschreven waren. Sommige van die regels zijn verslechteringen en hebben verontwaardigde reacties uitgelokt. Desalniettemin wordt de nieuwe spelling op 1 augustus 2006 gewoon van kracht.

Op 17 december kondigden bovenstaande media aan het nieuwe Groene Boekje niet als norm te gaan hanteren. Ze vinden de regels te technisch en te fijnmazig en sommige woorden onlogisch gespeld, zoals 50 eurobiljetten, would-beschrijver, en Sovjet-socialisme tegenover Sovjetrepubliek en sovjetsocialisme. Het Genootschap Onze Taal vond deze boycot begrijpelijk. Wij vonden de herziene regels ook niet altijd werkbaar en daarom hebben we al in oktober aangekondigd dat we bepaalde zaken anders zouden doen in de Spellingwijzer Onze Taal van 2006.

Samenwerking

In januari besloten de media en het Genootschap Onze Taal samen te werken bij het maken van het nieuwe Witte Boekje. Vanaf augustus dit jaar hanteren we gezamenlijk 'de witte spelling'. Meer informatie vindt u op www.dewittespelling.nl. Voor het samenstellen van het Witte Boekje maken we gebruik van de hulp van veel partijen. Ook van u: we roepen alle taalgebruikers op suggesties voor het nieuwe Witte Boekje te doen. We vragen u vooral lastig te spellen woorden toe te sturen die u in andere naslagwerken niet kunt vinden. Zie de oproep op deze website. In Onze Taal houden we u de komende maanden op de hoogte!

Uitgangspunten

De witte spelling betekent geen revolutie, maar wel een nieuwe benadering: spelling moet voor zo veel mogelijk taalgebruikers toegankelijk en begrijpelijk zijn. Dat kan grotendeels op basis van de bestaande regels. Maar die beschrijven we op een andere manier: het wordt geen doolhof van fijnmazige technische regels, maar meer een houvast in de vorm van een overzichtelijk aantal duidelijke, praktisch toepasbare regels. Daarbij doen we het volgende:

* we nemen de spelling van 1995/2005 als uitgangspunt, inclusief de recente verbeteringen;

* verslechteringen (onlogische, moeilijke regels) worden niet overgenomen;

* in de regels worden zo min mogelijk vaktermen genoemd, maar wel veel voorbeelden;

* we maken meer gebruik van de mogelijkheden om koppeltekens te gebruiken en vaste combinaties aaneen of los te schrijven;

* we vermelden bij afwijkingen ter vergelijking ook de spelling volgens de regels van het Groene Boekje;

* we verwijzen in de woordenlijst bij elk woord naar de bijbehorende regel.

Ter illustratie: het Groene Boekje telt nu 25 bladzijden met regels over het aaneenschrijven van samenstellingen. Dat kan een stuk korter. Wij gaan uit van een eenvoudige richtlijn: niets aan de hand, schrijf het woord dan aaneen (tafelpoot); wel iets aan de hand (cijfer, naam of afkorting in het woord, uitspraakproblemen, of een bijzondere betekenis), gebruik dan een streepje (e-mail, 24-uursservice, auto-onderdelen). Zo willen we meer onderwerpen vereenvoudigen.

22:27 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Witte Spelling Ik sluit me volmondig aan bij de oproep van de Witte Spelling om verslechteringen, inconsequenties, onduidelijkheden,... uit de nieuwste spelling GB05 aan hen te signaleren en eventuele voorstellen ter verbetering te formuleren. Zo bijv. voor afkortingen, zoals Peter voorheen reeds aanhaalde (BTW, N.V., bvba.); hier zou de gebruiksfrequentie kunnen meegerekend worden bij de uiteindelijke opname van de afkorting in het Witte Boekje.

Gepost door: Karel De Wilde | 07-03-06

Niemand DOET het nog accuraat, Wit of Groen. De taal gaat naar de knoppen.
Het Groene Boekje van 1954 is mijn houvast in de wille keur van de dage lijk se practijck, die ieder een toe past. Dat ligt aan de spelling correctie van de tekst verwerk ing van Word. Die bij ieder onbe kend samen gesteld woord vraagt: bedoeld u soms 'spelling correctie'? NEE!

Gepost door: Gert | 23-06-07

De commentaren zijn gesloten.