05-03-06

Ludo Permentier schiet weer... mis!

Ludo Permentier schreef op de discussiegroep Spits:

"Mag ik ook opmerken dat zich hier een mooie paradox voordoet in verband met de spellingherziening? Uit de discussies blijkt dat met name de verandering van 'Middeleeuwen' naar 'middeleeuwen' en van 'appèl' naar 'appel' voor sommige taalgebruikers onverteerbaar zijn. Nu gaat het precies om schrijfwijzen die slechts 10 jaar oud zijn, die worden teruggeschroefd. Dat betekent dat taalgebruikers 10 jaar na de hervorming van 1995 al volkomen gewend zijn aan deze woordbeelden (althans voor deze kwesties). Door de hevigheid van hun verzet demonstreren ze dus dat een verandering aan de spelling in feite niet zo erg is als ze beweren."

Reactie:

Die hevigheid kan ook gewoon betekenen dat men niet wil dat er om de 10 jaar iets aan wordt veranderd.

De redenering "Door de hevigheid van hun verzet demonstreren ze dus dat een verandering aan de spelling in feite niet zo erg is als ze beweren" doet me denken aan de stelling van R Hendrickx: "In Vlaanderen wordt er nauwelijks drukte over gemaakt. Heeft dat te maken met de Vlaamse volksaard? Of hebben wij Vlamingen er gewoon minder moeite mee dat boven ons hoofd over zoiets als spelling afspraken gemaakt worden? Of bekijken we de zaak gewoon nuchterder en zien we vooral de voordelen van de Spelling 2005?"
(http://taalschrift.org/discussie/000949.html)

Het is even goed mogelijk dat de Vlamingen gewoon apathisch op de spelling reageren, omdat het hun geen zier interesseert. Hendrickx heeft het gebrek aan reacties nogal gemakkelijk in zijn voordeel geïnterpreteerd, nl: de nieuwe spelling is goed ontvangen.

Dat doet ook de stelling "Door de hevigheid van hun verzet demonstreren ze dus dat een verandering aan de spelling in feite niet zo erg is als ze beweren": de situatie als een bewijs van het eigen kamp zien.

Niets bewijst echter dat het zo is. De "hevigheid van hun verzet" kan ook betekenen dat de hervorming van 1995 heel goed werd ontvangen, en dat er precies daardoor nu tegenstand is tegen een nieuwe hervorming.

Overigens zijn de veranderingen waarover hier sprake ook een goed voorbeeld van de zinloosheid van de wijzigingen: waarom de zaak om de tien jaar wijzigen als er voortdurend van de ene spelling wordt teruggekeerd naar de andere? Dat is zinloze besluiteloosheid, die de taalgebruiker alleen maar in de war brengt.

Het doet vermoeden dat de beslissingen van een spellingcommissie te veel afhankelijk zijn van wie toevallig in die commissie zit. De taalgebruiker wordt daarmee niet geholpen.

16:25 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Commissie Spelling is afhankelijk van wie er toevallig in die commissie zit... Het is beslist niet toevallig dat het Instituut voor Nederlandse Lexicologie juist nu op zoek is naar een nieuwe directeur (hoofdcriterium voor selectie is dat hij "professorabel" is, dus voor GB 2015 voorspelt dat al niet veel goeds). Kort tevoren was er ook een vacature "projectleider spelling" bij het INL; de publicatie van die vacature op de website van de Taalunie is echter even snel weer verdwenen als hij was verschenen. Waarschijnlijk is het plaatsje al bezet door een of andere "poulain". Zo veel vacatures vlak na de publicatie van GB05 kan toch geen toeval zijn. Verlaten de ratten het zinkend Taalunie-schip?

Gepost door: Karel De Wilde | 06-03-06

Ratten Ik denk niet dat de ratten het zinkend schip verlaten. Volgens mij hadden ze gewoon een contract tot en met de voltooiing van het GB05, en misschien ook voor enkele maanden daarna om mee te werken aan de publiciteit, distributie en soortgelijke zaken die zich na het voltooien van het GB05 voordoen.
Dat er tot nog toe nog maar twee vacatures bekend werden gemaakt, is dus - volgens mij - niet helemaal normaal.
Dat de spelling domweg afhankelijk is van wie stomtoevallig in de commissie zit, daar twijfel ik geen moment aan.
Willekeur troef dus (vb: middeleeuwen -> Middeleeuwen -> middeleeuwen), en wij worden verondersteld naar de pijpen te dansen van wie toevallig in die commissie zit.
Leuk.

Gepost door: Peter | 06-03-06

De commentaren zijn gesloten.