07-03-06

Witte Spelling


Karel De Wilde (karel.de.wilde@peirs.be) schreef ons:

"Ik sluit me volmondig aan bij de oproep van de Witte Spelling om verslechteringen, inconsequenties, onduidelijkheden,... uit de nieuwste spelling GB05 aan hen te signaleren en eventuele voorstellen ter verbetering te formuleren. Zo bijv. voor afkortingen, zoals Peter voorheen reeds aanhaalde (BTW, N.V., bvba.); hier zou de gebruiksfrequentie kunnen meegerekend worden bij de uiteindelijke opname van de afkorting in het Witte Boekje."

Strikt gezien sluit ik me niet aan bij de Witte Spelling 2006 (in 1996 was er ook een Witte Spelling). Een extra spellingboekje doet volgens mij de verwarring nog meer toenemen. Mijn standpunt blijft dat we het moeten houden bij het GB95, en dat de woordenlijst alleen maar mag worden aangepast door ze uit te breiden, en niet door spellingregels te veranderen of door de spelling van al opgenomen woorden te veranderen.
Ik sluit echter niet uit dat de Witte Spelling 2006 een beter alternatief wordt dan GB05.

23:51 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Al opgenomen woorden? Als je de spelling van "al opgenomen woorden" nooit zou mogen veranderen, dan schreven we vandaag allemaal nog steeds "schorscheneeren". Dat is géén argument. Bovendien bevat GB95 een beduidend aantal onduidelijkheden, inconsequenties en bovendien regelrechte fouten. Wat doe je dan met de verschillen tussen GB95 en Van Dale 95? Naast mekaar laten voortbestaan? De Witte Spelling schrijft zelf in haar "beginselverklaring" dat ze uitgaan van de spelling-1995. Wat de Witte Spelling eigenlijk wil, is het terugschroeven van de meest flagrante uitschuivers, flaters, excessen, enz. die de Taalunie ons met GB05 wil opdringen. Vooral wil men bij de Spellingwijzer komen tot een duidelijker en meer accurate formulering van de spellingregels. Dit was ten andere reeds bij de huidige Spellingwijzer het geval; vergelijk de regels van de Spellingwijzer-1998 eens met de regels in de Inleiding van GB1995.

Gepost door: Karel De Wilde | 08-03-06

Beter alternatief Zoals ik al schreef: "Ik sluit echter niet uit dat de Witte Spelling 2006 een beter alternatief wordt dan GB05."
Verder is het afwachten.

Gepost door: Peter | 08-03-06

De commentaren zijn gesloten.