21-03-06

Maakbare spelling?

Een reactie op "Hoe maakbaar is het Nederlands?"
door Prof. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam
zie: ook "http://taalschrift.org/discussie/001074.html"

De stelling van prof. Fred Weerman - “Laten we minder verkrampt omgaan met het Nederlands en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat: onze gedachten helder onder woorden brengen.” - is vaak de mening van wie tegen spellingveranderingen reageert.

Maar het gaat nog verder: de spellingcommissie lijkt er inderdaad meer van overtuigd te zijn dat "samenlevingen maakbaar zijn", dan het in de praktijk mogelijk blijkt.

Om de tien jaar aan de spelling sleutelen roept dan ook weerstand op, hoe weinig er ook aan die spelling wordt veranderd.

Sterker nog: doordat er weinig wordt veranderd, lijkt dat herhaaldelijke friemelen aan de spelling nog meer op muggezifterij. "Mierenneuken", zouden sommigen zeggen.

En voor zo'n gepruts hebben veel mensen geen respect. Taalkundigen en taalleraren verliezen daardoor gemakkelijk hun invloed, en niet alleen hun invloed op spelling.

Sturen van taalgebruik is moeilijk. De maakbaarheid is beperkt, maar niet onbestaande. Maar als de 'makers' al hun inspanningen op futiliteiten blijven richten, moeten ze niet verwachten nog ernstig te worden genomen of nog veel invloed over te houden.

14:44 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

maakbare spelling de spelling van 1947 was goed genoeg. iedereen kon schrijven naarzijn voorkeur. i.p.v. de progressieve kant (dus meer fonologischespelling te kiezen zwichtte belgie voor de behoudzuchtigeschrijfwijze. in nederland was men al heel ver op weg om dek-spelling te gebruiken. nu zijn we terug bij af. altijd komt menmet het duitse voorbeeld. de skandinavische landen eneen aantal slavische landen (met latijnse schrift) gebruikenook de letter k voor leenwoorden om ze fonologsichweer te geven. het nederlandse taalgebied zal wel eeuwigeen zeurgeied blijven. dit komt ook omdat eigenlijk niet-geinteresseerde mensen zich met de schrijfwijze van onzetaal bemoeien. ens tenslotte verwart men altijd maarweer spelling met taal. een pobleem waarover denederlandse spaakmakende gemeente zich nooit drukovermaakt is der smerige amerikaanse taal olievlek,alsmede het onnodige gebruik van verrruwende woorden enhet annexeren van een soort pubertaal in de standaardtaal.

Gepost door: danielsundt | 04-10-06

maakbare spelling het zou inderdaad niet nodig zijn om elke tien
jaar een schrijfwijze te veranderen, indien het
in een keer goed geregeld werd.

Gepost door: danielsundt | 07-10-06

De commentaren zijn gesloten.