31-03-06

Blauwe spelling opgeleverd

Onderstaande ontdekten wie dank zij een e-mail van Piet, en via een link op http://www.kennislink.nl/web/show?id=149379.

Het persbericht over de blauwe spelling geven we hieronder volledig weer, maar u kunt het ook zelf downloaden op
http://www.kennislink.nl/upload/149473_391_1143738628224-Blauwe_Boekje_persbericht.doc

De blauwe spelling is een alternatieve spelling voor Internet-gebruikers.
Ze is niet vergelijkbaar met de groene of de witte spelling, o.a. omdat er veel minder mensen achter staan (gebaseerd op onderzoek bij internetfora, e-mails en vraaggesprekken met onder andere 104 middelbare scholieren), omdat het taalkundig niet even diepgaand onderzocht is, en omdat het al bij al tamelijk vergaand is.
Het is vooral een aardige studentengrap die de spot drijft met de enorme keuze die ontstond toen GB05 verscheen: twéé groene boekjes (95 en 05), een witte spelling, en sommigen die nog vasthouden aan het GB54...

Hieronder volgt het volledige persbericht over de blauwe spelling.

P E R S B E R I C H T

30 maart 2006

Blauwe spelling opgeleverd

Gebruiksgemak is uitgangspunt van nieuwe spelling voor het internet

Digitaal Nederland krijgt een eigen spelling, met regels die zijn afgestemd op het gemak van de internet- en sms-gebruiker. Onderzoekers van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT) presenteerden deze week de eerste druk van hun blauwe boekje. Fanatieke Kennislink-bezoekers kunnen een gratis exemplaar bemachtigen.

Officiële spelling niet geschikt voor internet

"De blauwe spelling verwijst met een knipoog naar de bekende smurfentaal [=straattaal, redactie]" aldus prof. dr. Martin Everaert, directeur van de LOT. Van internetjournalisten, waaronder het team van Kennislink.nl, hoorde Everaert regelmatig de klacht dat de officiële spelling niet geschikt is voor digitale media. Daarom stelde hij met een tiental taalkundigen van de LOT een speciale internetspelling op.

De taalkundigen onderzochten welke spellingsregels in de online-praktijk gebruikt worden. Uit internetfora, e-mails en vraaggesprekken met 104 middelbare scholieren distilleerden Everaert en collega's het natuurlijke taalbeeld van internettende Nederlanders.

Kennislink hielp bij het LOT-onderzoek door via bevriende docenten leerlingen te werven. Als dank voor die bijdrage kreeg Kennislink's hoofdredacteur Carl Koppeschaar op 30 maart het eerste exemplaar van het blauwe boekje uitgereikt. "Het is geweldig om eindelijk een spelling te hebben die is afgesteld op internetschrijvers", vertelt Koppeschaar. Kennislink gaat in augustus, als ook de nieuwe groene en witte spelling van kracht worden, over op de blauwe spelling.

Een greep uit het blauwe boekje

- nooit tussen-n: kippeei, pannekoek, paardebloem, ideeeloos

- engelse woorden in voornamelijk engelse spelling: gedelete, geskate, gemailed

- geen apostrof: smsen, msnen

- nooit hoofdletters behalve aan begin van de zin: engelse taal, vwo, havo

- geen diacritische tekens, zoals trema's e.d.: vwoer, ideeen, kanoen

- samenstellingen altijd aan elkaar: 24uurseconomie, vutpremie

Reacties

Al voor de blauwe spelling in de winkels ligt is er rumoer over. Marc van Oostendorp, als taalkundige werkzaam bij Onze Taal, en dus voorstander van de witte spelling, reageert vol ongeloof op het initiatief: "Dit is te belachelijk voor woorden. Hiermee wordt de verwarring nog groter. De blauwe spelling wil helderheid bieden, maar mensen weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. De chaos is nu compleet."

Martin Everaert is het niet eens met Van Oostendorp's kritiek. "Net zoals iedereen zijn eigen politieke voorkeur heeft, kiest straks iedereen de spelling die zijn voorkeur geniet", aldus de directeur van LOT.

Ook Carl Koppeschaar verdedigt het blauwe boekje: "Het internet verdient zijn eigen spelling. We zijn trots dat we op deze manier ook aan kunnen sluiten bij onze doelgroep, de middelbare scholieren. Jongeren blijken heel goed in staat om verschillende taalvarianten te gebruiken: op school moeten zij de officiële spelling volgen, maar als ze achter de computer zitten te MSN'en gebruiken ze een makkelijker systeem dat aansluit bij dit medium."

Kennislink geeft blauwe spelling weg

De blauwe spelling van de LOT ligt medio april in de boekhandel. Het boekje telt 992 bladzijden en kost € 34,95. Trouwe en fanatieke bezoekers van Kennislink kunnen voor die tijd al een exemplaar bemachtigen. Vanaf zaterdag 09.00 uur kunnen bezoekers zich op de speciale bestelpagina opgeven. De eerste 100 mensen die reageren krijgen na verder contact het blauwe boekje thuisbezorgd.

Over LOT en Kennislink

Kennislink maakt wetenschappelijke informatie toegankelijk voor een breed publiek. Kennislink wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. In samenwerking met de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap ontsluit Kennislink sinds december 2005 taalkundig onderzoek in binnen- en buitenland.

MEER WETEN

Een beetje anarchie kan geen kwaad - Taalkundigen introduceren blauwe spelling

http://www.kennislink.nl/web/show?id=149379

11:45 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (5) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

30-03-06

Duitse nieuwe spelling zwicht voor kritiek

Tien jaar geleden werd de spelling van de Duitse taal gemoderniseerd, maar die vernieuwingen waren erg omstreden. De premiers van alle zestien Duitse deelstaten hebben daarom donderdag in Berlijn besloten de nieuwe spelling te verbeteren.

De wijzigingen of verbeteringen zijn gedurende een jaar voorbereid door de Raad van de Duitse Spelling. De nieuwe ‘verbeterde’ spelling zal in heel het land gelden en vanaf 1 augustus in het onderwijs worden gebruikt.

Niemand moet dus beweren dat het onmogelijk is om een eind te maken aan het GB05.

Ook in Duitsland is men gezwicht voor het protest van uitgevers, kranten, schrijvers, journalisten, vertalers, leraren, etc.

Een aantal regels worden teruggedraaid, waarbij wordt verwezen naar "dem allgemeinen Schreibgebrauch", m.a.w. "de algemene schrijfgewoonten". De kamergeleerden en vakidioten hebben ingebonden.

Zie ook

http://www.fr-aktuell.de/
van de Frankfurter Rundschau: "Rechtschreibreform wird endgültig korrigiert":
http://www.fr-aktuell.de/fr_home/startseite/?cnt=837341

14:42 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

27-03-06

'Vleesch noch visch?' fla-symposium over de nieuwe spelling

Beste VSenV-leden,

Zoals bekend organiseert de FreeLancers Associatie/FLA op donderdag 30 maart om 14.00 uur een symposium over de nieuwe spelling der Nederlandse taal. Onder leiding van de illustere Arie van den Berg zal een eloquent panel, bestaande uit; Herbert Blankesteijn, Hubert Smeets, Paul Arnoldussen en Rik Schutz, de strijdbijl opgraven. Of uiteindelijk de vredespijp wordt doorgegeven is nog maar de vraag. Uiteraard is het zaalpubliek in de gelegenheid ook een flinke duit in het zakje te doen.

Cabaretier/columnist Justus van Oel - beducht vanwege de graagte waarmee hij olie op het vuur gooit - zal een voordracht houden over taalperikelen, die de gemoederen niet zal sussen. Zo heeft hij ons althans voorspeld.

Kortom, deze eerste FLA-manifestatie zal degenen die onze taal een warm hart toedragen, nog lang bezig houden en aldus opmaat zijn tot een traditie van nog veel symposia en evenementen. Wij rekenen er op dat een ieder die al dan niet professioneel met de Nederlandse taal heeft te maken, aanwezig zal zijn. Want dat is de sleutel tot het welslagen van de middag. Omdat er een beperkt budget beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt bezoekers die geen lid van FLA zijn, een toegangsprijs te berekenen. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Bovendien zijn een borrel en hapje bij de entreeprijs inbegrepen.

Met vriendelijke groet, de organisatie van het FLA-symposium,
Awraham Meijers (bestuurslid FLA)
Annemarie Jansen (coördinator FLA)
Tijd: donderdag 30 maart, vanaf 14.00 uur (programma start om 14.30)
Locatie: De Balie
Adres: Kleine-Gartmanplantsoen 10 (bij het Leidseplein), te Amsterdam
Toegang: voor niet-leden van FLA 7,50 euro
Aanmelden: graag via een e-mail aan fla@vsenv.nl, of bel 020 624 08 03.
Zie ook: www.fla.nl

15:33 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

21-03-06

Maakbare spelling?

Een reactie op "Hoe maakbaar is het Nederlands?"
door Prof. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam
zie: ook "http://taalschrift.org/discussie/001074.html"

De stelling van prof. Fred Weerman - “Laten we minder verkrampt omgaan met het Nederlands en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat: onze gedachten helder onder woorden brengen.” - is vaak de mening van wie tegen spellingveranderingen reageert.

Maar het gaat nog verder: de spellingcommissie lijkt er inderdaad meer van overtuigd te zijn dat "samenlevingen maakbaar zijn", dan het in de praktijk mogelijk blijkt.

Om de tien jaar aan de spelling sleutelen roept dan ook weerstand op, hoe weinig er ook aan die spelling wordt veranderd.

Sterker nog: doordat er weinig wordt veranderd, lijkt dat herhaaldelijke friemelen aan de spelling nog meer op muggezifterij. "Mierenneuken", zouden sommigen zeggen.

En voor zo'n gepruts hebben veel mensen geen respect. Taalkundigen en taalleraren verliezen daardoor gemakkelijk hun invloed, en niet alleen hun invloed op spelling.

Sturen van taalgebruik is moeilijk. De maakbaarheid is beperkt, maar niet onbestaande. Maar als de 'makers' al hun inspanningen op futiliteiten blijven richten, moeten ze niet verwachten nog ernstig te worden genomen of nog veel invloed over te houden.

14:44 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

14-03-06

Tegenstrijdigheid 3 in GB05

"Mirakel" met k maar "miraculeus" met c.

13:49 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

12-03-06

verschillen tussen GB en VD

Nog enkele verschillen tussen GB05 en VD14
- kortgeleden GB - kort geleden VD;
- tapplaats GB - TAP-plaats VD;
- "okétje" (?! - als verkleinwoord) GB - "oké" (als tussenwerpsel) VD;
- ra's GB - ra's/raas VD

19:00 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (252) | Tags: woordenboek, taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

07-03-06

Witte Spelling


Karel De Wilde (karel.de.wilde@peirs.be) schreef ons:

"Ik sluit me volmondig aan bij de oproep van de Witte Spelling om verslechteringen, inconsequenties, onduidelijkheden,... uit de nieuwste spelling GB05 aan hen te signaleren en eventuele voorstellen ter verbetering te formuleren. Zo bijv. voor afkortingen, zoals Peter voorheen reeds aanhaalde (BTW, N.V., bvba.); hier zou de gebruiksfrequentie kunnen meegerekend worden bij de uiteindelijke opname van de afkorting in het Witte Boekje."

Strikt gezien sluit ik me niet aan bij de Witte Spelling 2006 (in 1996 was er ook een Witte Spelling). Een extra spellingboekje doet volgens mij de verwarring nog meer toenemen. Mijn standpunt blijft dat we het moeten houden bij het GB95, en dat de woordenlijst alleen maar mag worden aangepast door ze uit te breiden, en niet door spellingregels te veranderen of door de spelling van al opgenomen woorden te veranderen.
Ik sluit echter niet uit dat de Witte Spelling 2006 een beter alternatief wordt dan GB05.

23:51 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (2) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |