11-04-06

Onze Taal krijgt geen subsidies meer van de Taalunie

In het NRC Handelsblad schreef Ewoud Sanders:

"Het Genootschap Onze Taal krijgt niet langer geld van de Taalunie voor het beantwoorden van taalvragen. Volgens het genootschap komt dat doordat Onze Taal dwarsligt bij de spelling - het genootschap gaat immers het Witte Boekje uitbrengen, dat op enkele punten afwijkt van het Groene Boekje. Volgens de Taalunie ligt het anders: er is gewoon een contract verlopen en er moet een openbare aanbesteding komen.
Ik [=Ewoud Sanders] ga me niet mengen in deze ruzie, maar het genootschap is opeens 48.000 euro subsidie kwijt, en nieuwe leden (lees: nieuwe abonnees op het tijdschrift) zijn harder welkom dan oooit."

De Taalunie begint het spel erg vuil te spelen. Hun houding over de spelling krijgt altijd meer het karakter van een dictatuur. Er was al vanaf het begin de klacht dat ze hun opvattingen eenzijdig oplegden, maar veel erger is, dat de Taalunie de waarheid geweld durft aandoen.

De Taalunie durft mening te herroepen, zonder toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt (zie bijv. de opmerkingen over Fran-krijk dat Frank-rijk werd). Ze durven ook hun uitspraken over de impact van de omspelling op een gemiddeld tekstbestand veranderen: de 1 op 2500 van Permentier werd plotseling 1 op 44.000 toen bleek dat 1 fout op 3000 woorden fataal is voor vertalers.

Ik wik mijn woorden, maar het begint er meer en meer op te lijken dat de academische wereld zich in de vorm van de Spellingcommissie, en in het verlengde daarvan in de vorm van de Taalunie, zich van zijn slechtste, meest onhebbelijke, en meest extreme gelijkhebberige kant laat zien. De discussie over de spelling wordt door hen meer en meer veranderd in machtuitoefening.
zie http://weblogs.nrc.nl/weblog/woordhoek

21:43 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

De commentaren zijn gesloten.