19-04-06

Van Dale Hedendaags Nederlands

Van Dale Hedendaags Nederlands in de spelling volgens het Groene Boekje 2005

recensent: Peter Motte

Het is een heel gedoe geworden, en of het nuttig is wordt blijkbaar alleen beaamd door specialisten: de spellinghervorming van 2005.

Behalve dat we weer een weekje nodig hebben om nieuwe regeltjes te leren (volgens Ludo Permentier zijn er zowat 40 regels gewijzigd ten opzichte van het Groene Boekje van 1995), hebben we ook nieuwe woordenboeken nodig.

Sommigen zien in de voortdurende spellingwijzigingen dan ook een samenzwering van de uitgevers, maar daarin vergissen ze zich. Niet elke uitgever heeft baat bij nieuwe spellingregels. Heel wat voorraad is onverkoopbaar geworden. En een grote woordenboekenuitgever zoals Van Dale Lexicografie moest eind 2005 een groot aantal medewerkers ontslaan. Zo veel uitgeversvoordeel lijkt die spellinghervorming dus niet op te leveren. Woordvoerders van Van Dale Lexicografie gaven ook toe dat de Grote Van Dale niet meer als spellingscheidsrechter wordt gebruikt, en dat eigenlijk alleen nog bedrijven en scholen hem kopen.

De spellinghervormingen zorgen dus niet zozeer voor een meerverkoop van de boeken, als wel voor extra kosten omdat er nieuwe edities moeten worden voorbereid, en dus voor extra dure woordenboeken.Dat merken we wel een beetje aan de nieuwe Van Dale Groot woordenboek Hedendaags Nederlands.

Niet dat het een slecht boek is, verre van. Er is duidelijk vooruitgang ten opzichte van de vorige uitgave. Er wordt nu bijvoorbeeld met kleur gewerkt, al is het bescheiden.

Er worden ook kaderteksten afgedrukt. Voor in het boek staat een lijst ervan, en daaruit blijkt dat er vooral kaderteksten over grammatica zijn: ‘Morfologie, het woord' en ‘Syntaxis, de zin'.

Meer specifiek over spelling: er worden niet alleen werkwoordsvervoegingen en meervoudsvormen opgenomen, maar ook verkleinvormen en trappen van vergelijking.

Het meer dan 1700 bladzijden dikke boek kost wel 82,50 euro, en spijtig genoeg is het geen prijs die kan dalen door herdruk op herdruk: daarvoor verandert de spelling in het Nederlands te vaak.

ISBN 90-6648-160-9.

Zie ook:
Http://www.vandale.be

14:52 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

11-04-06

Onze Taal krijgt geen subsidies meer van de Taalunie

In het NRC Handelsblad schreef Ewoud Sanders:

"Het Genootschap Onze Taal krijgt niet langer geld van de Taalunie voor het beantwoorden van taalvragen. Volgens het genootschap komt dat doordat Onze Taal dwarsligt bij de spelling - het genootschap gaat immers het Witte Boekje uitbrengen, dat op enkele punten afwijkt van het Groene Boekje. Volgens de Taalunie ligt het anders: er is gewoon een contract verlopen en er moet een openbare aanbesteding komen.
Ik [=Ewoud Sanders] ga me niet mengen in deze ruzie, maar het genootschap is opeens 48.000 euro subsidie kwijt, en nieuwe leden (lees: nieuwe abonnees op het tijdschrift) zijn harder welkom dan oooit."

De Taalunie begint het spel erg vuil te spelen. Hun houding over de spelling krijgt altijd meer het karakter van een dictatuur. Er was al vanaf het begin de klacht dat ze hun opvattingen eenzijdig oplegden, maar veel erger is, dat de Taalunie de waarheid geweld durft aandoen.

De Taalunie durft mening te herroepen, zonder toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt (zie bijv. de opmerkingen over Fran-krijk dat Frank-rijk werd). Ze durven ook hun uitspraken over de impact van de omspelling op een gemiddeld tekstbestand veranderen: de 1 op 2500 van Permentier werd plotseling 1 op 44.000 toen bleek dat 1 fout op 3000 woorden fataal is voor vertalers.

Ik wik mijn woorden, maar het begint er meer en meer op te lijken dat de academische wereld zich in de vorm van de Spellingcommissie, en in het verlengde daarvan in de vorm van de Taalunie, zich van zijn slechtste, meest onhebbelijke, en meest extreme gelijkhebberige kant laat zien. De discussie over de spelling wordt door hen meer en meer veranderd in machtuitoefening.
zie http://weblogs.nrc.nl/weblog/woordhoek

21:43 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

06-04-06

Themamiddag over de spellingwijziging

De spellingwijziging zorgt voor heel wat extra inkomsten.Na het Fla-symposium organiseert nu Boek&Zaken een themamiddag over de spellingwijziging. Gastspreker is Rik Schutz, een voorstander van GB05.

---------

Boek&Zaken, vereniging van freelancers in de boekenbranche, organiseert een themamiddag over de spellingwijziging. Gastspreker is Rik Schutz. Hij zal uiteenzetten hoe de Taalunie te werk is gegaan en hoe de nieuwe spelling tot stand is gekomen.

Deze spellingwijziging brengt weer een hoop mensen aan het twijfelen over de juiste schrijfwijze van woorden. De diverse naslagwerken zijn lang niet altijd eenduidig en ook de leidraad bij het Groene Boekje biedt niet altijd een oplossing. Discussies ontstaan dan al snel.

Boek&Zaken wil geïnteresseerden op deze themamiddag de gelegenheid bieden de achtergronden van de spellingwijziging te leren kennen en twijfelgevallen te bespreken. De bedoeling is een open gedachtewisseling in goede verstandhouding en nadrukkelijk geen klachtensessie.

Natuurlijk is er koffie en ruimschoots gelegenheid voor discussie. Er is zelfs gelegenheid om een Klein Dictee te maken, dus neem pen en papier mee!

Iedereen is na aanmelding welkom op woensdag 26 april 2006 van 14.00 tot 17.00 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.

Aanvang programma: 14.30 uur.

Toegang: leden van Boek&Zaken gratis, niet-leden 5 euro.

Aanmelden graag bij:

secretaris@boekzaken.nl

11:07 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |