31-07-06

Bedenking over de huidige taaltoestand Vlaanderen/Nederland

Bedenking: door de stilzwijgende bijna algemene aanvaarding van het GB05 in VL, en de grote afwijzing ervan in NL, is het Nederlandse taalgebied nu de facto gescheiden, en is de Taalunie de facto buiten spel gezet.

Als de heren Ruud Hendrickx en Ludo Permentier door hun krampachtige vasthouden aan het GB05 de taaleenheid van de Nederlanden wilden behouden, dan hebben ze precies daardoor in hun eigen voet geschoten.

Zelfs als ze dat niet zouden hebben gewild, zelfs als ze dat zouden hebben willen vermijden precies door het beleid van de TaalUNIE ten koste van alles te willen verdedigen, dan nog bewijst hun houding hoe breed de kloof tussen de taalmentaliteit in Nederland en Vlaanderen is geworden.
Of was dat hun bedoeling? Stuurden ze daarop aan? Was dat hun "hidden agenda"? In dit tijdperk van toenemende xenofobie en stijgend provincialisme en regionalisering in heel Europa is het bijna te verwachten.

De hele discussie over het GB05 heeft dus in elk geval één resultaat: de verdere taalkundige scheuring van Vlaanderen en Nederland. De Taalunie wordt een krachtenloze organisatie, niet meer dan een wensdroom.

22:31 Gepost door --- in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

De commentaren zijn gesloten.