13-10-06

Wat is er mis met de groene spelling van 2005?

Waarom zijn wij tegen de Groene Spelling van 2005?
Het gaat ons niet om wit of groen, maar om 95 of 2005.
Er zijn veel spelling-technische redenen om het Groene Boekje 2005 af te keuren. Veel van die redenen werden in deze blog vermeld.
Deze blog ontstond echter niet louter door spelling-redenen.
In 1995 hebben veel mensen in goed vertrouwen het nieuwe spellingreglement geleerd en de spelling van woorden rekening houdende met de woordenlijst, WANT in 1995 was gezegd dat het reglement niet meer zou veranderen, en dat de spellinglijst alleen maar zou worden gewijzigd om nieuwe woorden toe te voegen.
In 2005 heeft de Spellingcommissie/Taalunie haar woord gebroken, WANT ze hebben het reglement veranderd, en ze hebben de spelling van woorden die al in 1995 in de lijst stonden veranderd.
-> Resultaat: de Spellingcommissie/Taalunie houdt haar woord niet, en is dus onbetrouwbaar geworden. Bovendien is die woordbreuk volgens mij zelfs illegaal. Als onze politici daar geen problemen mee hebben, dan hebben wij een probleem met onze politici.

14:33 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, woordenboek | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

09-10-06

Bestelinformatie voor het witte boekje

Om het bestellen van de witte spellinggids te vergemakkelijken, hier enige informatie:

De titel is NIET de Witte Spellinggids of zo.
De titel is wel "Witte Boekje".Als je dus zoekt bij online-bestellingen, moet je op "Witte boekje" zoeken.
Andere gegevens:
Type : Hardback
Uitgever : Uitgeverij Het Spectrum B.V.
Verschijningsdatum : 12/09/2006
Gewicht : 514 gr.
Lengte : 17 cm.
Breedte : 13 cm.
Hoogte : 4 cm.
Druk : 3
ISBN : 9027439648
Streepjescode (EAN) : 9789027439642
Prijs: afhankelijk van de plaats waar je het koopt, maar de normale winkelprijs is 18,50 euro.

Er is ook een variant met een spellingcontrole.
Titel: Witte Boekje Met Spellingchecker
Type : Hardback
Uitgever : Uitgeverij Het Spectrum B.V.
Verschijningsdatum : 29/09/2006
Druk : 1
ISBN : 9027439699
Streepjescode (EAN) : 9789027439697
Prijs: afhankelijk van de plaats waar je het koopt, meestal ongeveer 27,50 euro.

17:25 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde, woordenboek | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

08-10-06

Witte Spellinggids moeilijk verkrijgbaar

Wat zijn jullie ervaringen met de verkrijgbaar van de Witte Spellinggids in de winkel? Mij is het nog altijd niet gelukt het in een winkel op de kop te tikken. In één winkel hadden ze min of meer impliciet geweigerd het te bestellen. In een ander filiaal van dezelfde keten kreeg ik sterk de indruk dat ze het alleen maar op bestelling wilden leveren, en dat ze er zeker geen in de rekken zouden zetten. In een winkel waar ik het had besteld, hadden ze het na één maand nog altijd niet binnengekregen.

20:19 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: taalprobleem, taalkunde, woordenboek, taal | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

06-10-06

Cd-rom Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits en het Van Dale Groot woordenboek DN en ND

Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Duits en Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederlands op cd-rom

Bespreking: Peter Motte

Van Dale heeft een nieuwe cd-rom-editie uitgebracht van zijn grote vertaalwoordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.

Net als in de vorige editie kunnen nog altijd de functietoetsen worden gebruikt om een manier van zoeken te kiezen. Spijtig genoeg is het nu minder handig. Als je in de vorige editie op een functietoets drukte, veranderde niet alleen de manier van opzoeken (bijv. Alfabetisch zoeken i.p.v. Zoeken op woordvormen), maar de ingang die in het zoekvak was vermeld, werd automatisch geselecteerd. Het voordeel daarvan was dat je gewoon je nieuwe zoekterm kon beginnen intypen. De vorige werd direct gewist, en zeker bij het Alfabetisch opzoeken betekende dat tijdwinst. Bij Alfabetisch opzoeken loopt het woordenboek immers automatisch de alfabetische lijst af om het lemma weer te geven dat overeenkomt met wat je intypt.

Alle nieuwe vertaalwoordenboeken op cd-rom hebben echter hetzelfde probleem: als je op een functietoets drukt, verandert wel de manier van zoeken, maar de vorige zoekterm wordt niet meer automatisch geselecteerd. Daardoor moet je dat zelf doen, wat niet alleen extra tijd kost, maar vooral een stuk onhandiger is dan het oude systeem. Daardoor geef ik nog altijd de voorkeur aan de versie 1.0 van de grote vertaalwoordenboeken van Van Dale op cd-rom.

Dat is spijtig, want de nieuwe cd-rom's zijn inhoudelijk verbeterd t.o.v. de vorige versie. Er zijn o.a. 5000 nieuwe trefwoorden opgenomen en duizenden nieuwe betekenissen en voorbeelden. Veel nieuwe woorden zijn afkomstig uit vakgebieden en sectoren die het afgelopen decennium hebben gekenmerkt en die nog steeds sterk in ontwikkeling zijn, zoals informatica.

Er werd ook extra aandacht besteed aan het Duitse en Vlaamse idioom, waardoor het boek inhoudelijk een stuk bruikbaarder werd.

Aan spelling wordt in het voorbeeldige Grammaticaal compendium bijzonder aandacht besteed, omdat het Nederlands en het Duits sinds kort nieuwe spellingvoorschriften kennen. Sinds 2005 is de nieuwe spelling in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland van kracht. Ze is met name op scholen en voor overheidsinstellingen verplicht, dus net als in het Nederlands. Overigens is het Duitstalige gebied net als het Nederlandstalige verdeeld geworden door die spellingwijziging.

De hoofstukken "Klanken en letters", "Hoofdletters en kleine letters", "Aaneenschrijven en verbindingsteken" en "Afbreken" van het Grammaticaal compendium geven een beknopt overzicht van verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse spelling met bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen in de Duitse spelling. De wijzigingen zijn vetgedrukt. Woorden in de nieuwe spelling zijn rood weergegeven.

Het boek moet worden geactiveerd via een Internet-verbinding. Het is een bescherming tegen illegale kopieën, maar het betekent wel dat u een Internet-verbinding nodig hebt om het boek te kunnen gebruiken, en dat vinden wij minder.

Internet en de beschikbaarheid van omvangrijke, digitaal raadpleegbare tekstverzamelingen, zoals complete jaargangen van dagbladen, zorgen ervoor dat lexicografen sneller en trefzekerder dan ooit kunnen nagaan welke veranderingen zich in onze talen voordoen. Die hulpmiddelen ondersteunen het werk, maar het is wikken en wegen over al dan niet opnemen en in welke vorm, en dat is nog altijd mensenwerk. Van Dale vindt de op- en aanmerkingen van de gebruikers nog altijd een belangrijke informatiebron voor verbetering van de woordenboeken.

Meer informatie: http://www.vandale.nl/

Cd-romversie van het Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Duits en het Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederlands, onder hoofdredactie van H.L. Cox; versie 2.1.; Utrecht - Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv., ISBN 90.6648.4799, D/2006/0108/733

Prijs 149 euro.

11:25 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalkunde, woordenboek | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |