10-03-08

Eenheidsspelling?

Toen het GB05 werd voorgesteld, vertelden enkele mensen (we noemen geen namen) dat we nu "eindelijk" een eenheidsspelling hadden.
Dat was op zich onzin, want eigenlijk hadden wie die al decennia. Wel bestond er lange tijd zowel een voorkeurspelling als een conservatieve spelling, maar dat onderscheid verdween al met het GB95.
Wat sommigen van die heren in werkelijkheid wilden stellen, was dat er nu tussen de verschillende woordenboeken en het GB geen verschil meer zou zijn. In 1995 wilden de woordenboekmakers per se het 1e boek met de nieuwe spelling op de markt brengen, waardoor ze niet hadden gewacht op het nieuwe GB.
Met alle gevolgen vandien: verschillend geïnterpreteerde regels en daardoor verschillende spellingen. Ook de Van Dale schreef niet altijd zoals het GB (eerlijk gezegd was de Van Dale soms een stuk logischer dan het GB).
Maar ook in 2005 werd te vroeg geroepen. Er zijn nog altijd verschillen.
Sterker nog: er zijn zelfs verschillen tussen verschillende edities van de Van Dale!
Bekend is het voltooid deelwoord 'geë-maild' in de eerste druk van de papieren versie. Dat hadden ze pas in de gaten toen er al een heleboel Van Dales van de persen waren gerold. Op de cd-roms, die toen nog niet gebrand waren, is de fout gecorrigeerd, en in de tweede lading woordenboeken staat ook keurig 'ge-e-maild', comform de officiële woordenlijst.
En nu worden er ook verschillen gemeld tussen de digitale versies 14.0 en 14.2. Net als er verschillen zouden zijn tussen de driedelige papieren versie en de eendelige bijbelpapieren versie.
We willen daarmee de redactie van de Van Dale niets verwijten. Wie zonder fouten schrijft, werpe de eerste steen.
Maar het jubeltoontje ten tijde van GB05 klinkt nu nog meer misplaatst.

14:46 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spelling, taal, taalkunde, taalprobleem, van dale | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |