18-03-09

Toch weer twee spellingen?

We hadden gedacht dat we op deze blog niets meer te melden hadden, nadat in juni vorig jaar onder druk van het Vlaamse en het Nederlandse parlement, de Taalunie had beloofd dat er in 2015 geen spellingwijziging zou komen.
Dat lijkt voorlopig zo te blijven, maar het is toch wel eens interessant om het onderstaande bericht te lezen:

Nederlandse Taalunie erkent tweedeling in spelling

De Nederlandse spelling kent twee soorten regels: regels voor 'gewone' taalgebruikers en regels voor taalprofessionals en hobbyisten (de zogenaamde Groot Dicteeregels). Dat schrijven Ludo Permentier, auteur van de Leidraad in het Groene Boekje, en Rik Schutz, projectleider spelling bij de Nederlandse Taalunie, in het nieuwe nummer van Levende Talen Magazine, waar ze de kans kregen een uitgebreide oratio pro domo te schrijven.
Ze wringen zich in vreemde bochten om de spelling te verdedigen. Ze onderscheiden zelfs twee soorten spelfouten: gewone fouten, die je niet mag maken als je een tekst schrijft 'in het echte leven', en de zogenaamde Groot Dicteefouten, die je alleen kunt vermijden als je alle regels uit de Leidraad van het Groene Boekje kent. Permentier en Schutz zeggen niet waar de grens tussen de lekenspelling en de Groot Dicteespelling precies ligt.

21:37 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: spelling, taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Commentaren

Spelling met twee snelheden Dus Permentier en zijn vrienden vinden het normaal dat er een spelling met twee snelheden bestaat: een voor mensen die wél kunnen spellen, en een voor mensen die niet kunnens pellen.

Gepost door: José | 20-03-09

Ik vraag me af waarmee dat spelletje gaat stoppen?
Zijn er bepaalde instanties die een reden van bestaan nodig hebben?

Nederlands is een verselijk moeilijke taal. Vraag maar eens aan de allochtonen die zich willen integreren.

Als er nog eens regels moeten verzonnen worden, gelieve het dan allemaal wat simpeler te maken.

Gepost door: 't gezwets | 21-03-09

Het kan mij helemaal geen reet meer schelen, de spellingsregels. Daar hebben de heren professoren voor gezoegd. Zeker op internet maakt het niet veel uit welke spelling je gebruikt. Ik gebruik de spellingsregels zoals ze me op dat moment uitkomen, om bepaalde effecten te realiseren/Taal is een levend medium, en zeker op internet, met veel engelse woorden, etc; kan men zich niet meer aan professorenspelling houden, waar enkel nog uitgevers van groene, paarse, gesppikelde boekjes rijk van worden;

Gepost door: Johnsatyricon | 22-03-09

Kinderen vinden nieuwe spelling leuk Als er positieve reacties op de spelling van 2005 komen, dan zijn die mestal van kinderen.
Om te beginnen kennen die kinderen niet de spelling van 1995. Om het grof te stellen: in een hol vat kan er altijd iets bij.
Ten tweede weten die kinderen niet dat de overheid zei dat de regels van 1995 de definitieve regels waren, en dat ze niet meer zouden worden veranderd. De verantwoordelijken personen hebben met de spellingverandering van 2005 dus woordbreuk gepleegd. Volgens sommigen is de spelling van 2005 zelfs niet eens rechtsgeldig.
Ten derde vinden die kinderen dat leuk omdat ze toevallig een leuke leraar of lerares hebben, bij wie ze veel puntjes krijgen.
Maar wat die kinderen niet weten is dat 9/10 in het bedrijfsleven een zware onvoldoende is.
Ik heb al gehoord van vertalers die bij vertaalbureaus maximum 1 fout op 3000 woorden mogen maken. Dat is dus 2999/3000, of ... 9,99666... op tien!
In de praktijk zou een leerling in het lager middelbaar onderwijs dus gedurende drie jaar na elkaar hoogstens één spelfout mogen maken!

Gepost door: José | 22-03-09

Samengestelde woorden In mijn reactie heb ik misschien verkeerdelijk de impressie gegeven als zou ik niet kunnen en willen spellen. Ik heb vooral problemen met samengestelde woorden, bv. enkele voorbeelden uit mijn laatste post: is het drieakkoordenrock, drie-akkoorden-rock, of drie akkoorden-rock. Of B-52 bommenwerpers, of B 52-bommenwerpers? Dikwijls is er een probleem met samengestelde woorden, bestaande uit Engelse en Nederlandse woorden

Gepost door: Johnsatyricon | 22-03-09

Samengestelde woorden Ik denk niet dat iemand de indruk had dat je niet wou of kon spellen, hoor.
De stelling van José lijkt me veel hout te snijden: vooral kinderen doen enthousiast over de nieuwe spelling, maar kinderen zijn ook gemakkelijk beïnvloedbaar door de "juf" of de leraar.
Wat die samenstellingen betreft: er is een regel die zegt dat je een koppelteken mag plaatsen om het woord te verduidelijken. Dus, als je twijfelt of het aan elkaar moet, of met een koppelteken, dan zet je gewoon een koppelteken.
Die "B-52-bommenwerper" spel ik dus met een hoop koppeltekens.
Ik denk dat je in de war bent geraakt door de lastige regel voor samenstellingen zoals deze: "1 aprilgrap". Zonder koppelteken is correct, maar het is verre van duidelijk. Dat is dan ook een van die regels waarmee de spellingcommisie is afgegaan als een gieter.
Ik denk niet dat iemand die bij zijn gezond verstand is, er bezwaar tegen zal hebben dat je schrijft "1-aprilgrap".

Gepost door: Peter | 23-03-09

Taal evolueert, en zo moet ook spelling evolueren.
Er komen alsmaar nieuwe woorden bij en die moeten ook een eigen spelling hebben. Daarom moeten sommige regels worden aangepast of komen er nieuwe bij. Zo simpel is dat.

De spellingsregels mogen misschien niet altijd even consequent lijken, zo moeilijk zijn ze heus niet en er gaat steeds een duidelijke reden achter schuil.

Spellingsregels opstellen blijft iets zeer subjectief, men kan niet voor iedereen goed doen.
Mensen die beweren dat de Nederlandse Taalunie onnuttig werk levert, zouden beter hun mond houden.
Zonder een uniform spelsysteem zou het schrijven maar een zooitje worden. Iedereen zou spellen naar eigen believen en hoe moet je er als lezer dan nog wijs uit raken?
Voor de Vandale zijn er spellingsregels nodig. Ook anderstaligen die onze taal willen leren spreken/schrijven, hebben nood aan een vaste norm.

De spellingsregels zijn opgesteld voor het onderwijs en de overheid. Mensen gaan je heus niet met de vinger wijzen als je in een persoonlijk mailtje of sms-berichtje een woord verkeerd spelt. Maar voor mensen die dagelijks met communicatie en het Nederlands bezig zijn op zakelijk niveau is een correcte spelwijze hoogstnoodzakelijk.

Gepost door: Dries | 09-06-09

Niet om de tien jaar Ja, taal evolueert. Maar dat betekent niet dat de spelling al na tien jaar moet veranderen.

En het woordenboek is "Van Dale", niet "Vandale".

En dat er een nieuw woord bijkomt, betekent niet dat er een nieuwe spelling nodig is. Het is best mogelijk dat de oude spelling voldoet.

Niemand beweert hier dat er géén uniforme spelling nodig is, wel dat je niet om de haverklap aan die uniforme spelling moet morrelen.

Anderstaligen die onze taal willen leren, wordt het flink moeilijk gemaakt als die spelling voortdurend veranderd. Zij hebben er veel meer aan dat die spelling nooit verandert.

Een correcte spelling wordt veel gemakkelijk bereikt door de spelregels nooit te veranderen, dan door om de tien jaar eraan te prutsen.

Gepost door: Peter | 04-07-09

De commentaren zijn gesloten.