16-08-06

Spam

Sommigen is het misschien al opgevallen dat sinds een week of zo er bij de reacties verschrikkelijk veel spam zit van bedrijfjes die er alleen maar hun url's en e-mailadressen achterlaten.Het kan me eerlijk gezegd niet schelen dat als iemand de site bezoekt h/zij er zijn gegevens op achterlaat.Maar meer dan 5 keer per dag? Dat is duidelijk geautomatiseerde of goedkope-Chinezen-spam.Het zal ook wel duidelijk zijn dat een bedrijf dat op zo'n manier reclame maakt, niet ernstig te nemen is.

14:14 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

07-07-06

Nieuwe ontwikkelingen bij het Witte Boekje

Uit Boekblad

7 juli 2006 - De komende weken leggen de auteurs de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal, bijgestaan door Wim Daniëls, de laatste hand aan de regels en de woordenlijst van Het witte boekje. Deze uitgave, met daarin de regels en de woordenlijst van de 'witte spelling', verschijnt medio augustus bij Het Spectrum.

De witte spelling is een gevolg van de aanhoudende protesten tegen de huidige officiële spelling, in het bijzonder tegen de wijzigingen daarin die in 1996 en 2006 zijn doorgevoerd. Beide keren waren veel taalgebruikers het niet eens met de wijzigingen. Daarom is er een tegenbeweging ontstaan die graag een begrijpelijk en flexibeler alternatief biedt voor wie daar behoefte aan heeft. Dat is de witte spelling.

De kernredactie van Het witte boekje wordt gevormd door enkele taaladviseurs van Onze Taal en schrijver/taaljournalist Wim Daniëls. Hun eerste taak was, uitgaande van de bestaande spelling, het opstellen van begrijpelijke spellingregels. Daarbij is de hulp ingeroepen van diverse proeflezers met heel verschillende achtergronden, die vrijelijk commentaar konden geven op de inhoud en de formulering van de regels. Die regels zijn in een groot aantal ronden steeds verder verbeterd.

Vervolgens is begonnen met het aanleggen van een woordenlijst, waarbij het uitgangspunt was dat alleen woorden met een spellingprobleem moesten worden opgenomen. Voor het samenstellen van de lijst stelde Het Spectrum de woordenlijst beschikbaar van de in oktober 2005 uitgegeven Prisma spellinggids. Verder hebben honderden mensen nieuwe of moeilijke woorden ingezonden naar aanleiding van diverse oproepen in het maandblad Onze Taal en op de website van Onze Taal (www.onzetaal.nl).

De Taaladviesdienst van Onze Taal, die dagelijks tientallen taalvragen beantwoordt, beschikte al over een uitgebreide lijst van spellingproblematische woorden. Op de website van het genootschap is ook twee keer een uitgebreide enquête geplaatst om de spellingvoorkeuren van taalgebruikers op het spoor te komen ten aanzien van bepaalde woorden, zoals 'pannekoek' en 'appèl'. De bespreking van de uitkomsten daarvan verschijnt half juli in Onze Taal.

De samenstellers van Het witte boekje zien de witte spelling nadrukkelijk als een publieksproduct. Zij gaan er niet van uit altijd het gelijk aan hun kant te hebben en betrekken graag anderen bij Het witte boekje. Daarom kunnen gebruikers van het boekje straks al hun commentaar kwijt bij de redactie en zullen er aanvullende woordenlijsten op internet verschijnen.

11:18 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, spelling, witte boekje | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

12-03-06

verschillen tussen GB en VD

Nog enkele verschillen tussen GB05 en VD14
- kortgeleden GB - kort geleden VD;
- tapplaats GB - TAP-plaats VD;
- "okétje" (?! - als verkleinwoord) GB - "oké" (als tussenwerpsel) VD;
- ra's GB - ra's/raas VD

19:00 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (252) | Tags: woordenboek, taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Vorige 1 2 3 4 5