31-07-06

Bedenking over de huidige taaltoestand Vlaanderen/Nederland

Bedenking: door de stilzwijgende bijna algemene aanvaarding van het GB05 in VL, en de grote afwijzing ervan in NL, is het Nederlandse taalgebied nu de facto gescheiden, en is de Taalunie de facto buiten spel gezet.

Als de heren Ruud Hendrickx en Ludo Permentier door hun krampachtige vasthouden aan het GB05 de taaleenheid van de Nederlanden wilden behouden, dan hebben ze precies daardoor in hun eigen voet geschoten.

Zelfs als ze dat niet zouden hebben gewild, zelfs als ze dat zouden hebben willen vermijden precies door het beleid van de TaalUNIE ten koste van alles te willen verdedigen, dan nog bewijst hun houding hoe breed de kloof tussen de taalmentaliteit in Nederland en Vlaanderen is geworden.
Of was dat hun bedoeling? Stuurden ze daarop aan? Was dat hun "hidden agenda"? In dit tijdperk van toenemende xenofobie en stijgend provincialisme en regionalisering in heel Europa is het bijna te verwachten.

De hele discussie over het GB05 heeft dus in elk geval één resultaat: de verdere taalkundige scheuring van Vlaanderen en Nederland. De Taalunie wordt een krachtenloze organisatie, niet meer dan een wensdroom.

22:31 Gepost door --- in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Nieuwe 'Woordenlijst Nederlandse Taal' van kracht

Op de website van De Morgen verscheen op
http://www.demorgen.be/telex/?news=B335317
het bericht dat de Woordenlijst van de Nederlandse Taal van 2005, dus het Groene Boekje van 2005, vanaf dinsdag 1 augustus 2006 officieel geldig is.

Er wordt ook gemeld: "De nieuwe spelling wordt al een hele tijd toegepast door de media in Vlaanderen,".

Dat betekent de facto dat de kranten en tijdschriften wel de indruk hebben gewekt mee te doen aan het protest. De bevolking mocht boze brieven sturen, die zelfs gepubliceerd werden, en de redacteurs mocht hun gif eens spuien.
Maar als puntje bij paaltje komt, buigen ze gewoon voor het dictaat van de Spellingcommissie, en vegen ze de protesten van de bevolking gewoon aan de kant.
Tot zover de manier waarop de Vlaamse media omgaat met het ongenoegen van de bevolking: je mag zo veel roepen als je wilt, je mag zo veel argumenten aanhalen als je wilt, als je maar niet denkt dat er rekening mee wordt gehouden.
Het toppunt was het artikel van Ruud Hendrickx, taaladviseur VRT, op de site van Taalschrift: "“Wie de nieuwe spelling niet wil, denkt vooral aan zichzelf”"

(zie http://taalschrift.org/discussie/000949.html)
Ieder weloverwogen argument tegen de spelling van het GB2005 wordt daar gewoon als egoïsme afgedaan.
Voor de grote heren moet de Vlaming gewoon in de pas lopen. Zoals het altijd is geweest.
Het verschil met de Nederlandse media is enorm, dat moet ook De Morgen toegeven: "verscheidene media in Nederland, waaronder de dagbladen de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad, besloten ze te boycotten." De lijst boycottende media is trouwens veel langer, en veel indrukwekkender: er zijn tv-stations bij, uitgevers, en Internet-sites.
Wij in Vlaanderen mogen eens bewonderend toekijken hoe we van de grote heren "ons gedacht" mogen zeggen in de media, en daarna is het: zwijgen en toegeven. Ze hebben een paar keer carnaval georganiseerd, we mochten één dag denken dat we keizer waren, en daarna werden we weer naar onderen geschopt.
En nee: er is géén verschil tussen De Standaard of De Morgen. Wie die illusie nog koesterde, zal nu wel duidelijker zien.

22:12 Gepost door --- in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, taalprobleem, taalkunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

07-07-06

Nieuwe ontwikkelingen bij het Witte Boekje

Uit Boekblad

7 juli 2006 - De komende weken leggen de auteurs de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal, bijgestaan door Wim Daniëls, de laatste hand aan de regels en de woordenlijst van Het witte boekje. Deze uitgave, met daarin de regels en de woordenlijst van de 'witte spelling', verschijnt medio augustus bij Het Spectrum.

De witte spelling is een gevolg van de aanhoudende protesten tegen de huidige officiële spelling, in het bijzonder tegen de wijzigingen daarin die in 1996 en 2006 zijn doorgevoerd. Beide keren waren veel taalgebruikers het niet eens met de wijzigingen. Daarom is er een tegenbeweging ontstaan die graag een begrijpelijk en flexibeler alternatief biedt voor wie daar behoefte aan heeft. Dat is de witte spelling.

De kernredactie van Het witte boekje wordt gevormd door enkele taaladviseurs van Onze Taal en schrijver/taaljournalist Wim Daniëls. Hun eerste taak was, uitgaande van de bestaande spelling, het opstellen van begrijpelijke spellingregels. Daarbij is de hulp ingeroepen van diverse proeflezers met heel verschillende achtergronden, die vrijelijk commentaar konden geven op de inhoud en de formulering van de regels. Die regels zijn in een groot aantal ronden steeds verder verbeterd.

Vervolgens is begonnen met het aanleggen van een woordenlijst, waarbij het uitgangspunt was dat alleen woorden met een spellingprobleem moesten worden opgenomen. Voor het samenstellen van de lijst stelde Het Spectrum de woordenlijst beschikbaar van de in oktober 2005 uitgegeven Prisma spellinggids. Verder hebben honderden mensen nieuwe of moeilijke woorden ingezonden naar aanleiding van diverse oproepen in het maandblad Onze Taal en op de website van Onze Taal (www.onzetaal.nl).

De Taaladviesdienst van Onze Taal, die dagelijks tientallen taalvragen beantwoordt, beschikte al over een uitgebreide lijst van spellingproblematische woorden. Op de website van het genootschap is ook twee keer een uitgebreide enquête geplaatst om de spellingvoorkeuren van taalgebruikers op het spoor te komen ten aanzien van bepaalde woorden, zoals 'pannekoek' en 'appèl'. De bespreking van de uitkomsten daarvan verschijnt half juli in Onze Taal.

De samenstellers van Het witte boekje zien de witte spelling nadrukkelijk als een publieksproduct. Zij gaan er niet van uit altijd het gelijk aan hun kant te hebben en betrekken graag anderen bij Het witte boekje. Daarom kunnen gebruikers van het boekje straks al hun commentaar kwijt bij de redactie en zullen er aanvullende woordenlijsten op internet verschijnen.

11:18 Gepost door --- in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actualiteit, spelling, witte boekje | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

15-06-06

In Nederlands Dagblad: "Het Groene Boekje is doorgeslagen"

Zie: bron: http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=73935

12:31 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

16-05-06

Wie leert de nieuwe spelling?

Zijn sommigen onder ons van plan om de nieuwe spelling te leren om geen schrijffouten te maken op hun blog?

Zijn er onder ons die zich zouden kunnen voorstellen dat iemand dat doet?

Sterke nog: eigenlijk zou je de vraag anders moeten formuleren: zijn er mensen die de nieuwe spelling zullen leren om niet in de situatie te belanden dat ze eerst geen fouten en plots wel fouten schrijven?

10:15 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (1) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Een schooljaar achteruit voor een -n- ?

Joris schreef: "En hun hele regeltje over 'geen -n- als de herkomst van het woord niet te achterhalen is', vind ik heel vaag. Hoe lang moet je zoeken zonder iets te vinden voor je kunt zeggen dat die herkomst neit te achterhalen is? De taalkunde kent toch de herkomst van woorden zoals papegaai, kattebelletje en zomeer?"

De vraag is ook: waarom zou je geen -n- schrijven als je de herkomst van het woord niet kunt achterhalen? Maar evengoed: waarom zou je wel een -n- schrijven?

'Kattebelletje' is trouwens zonder -n-, omdat werd achterhaald waar het woord vandaan komt. Nl. van een 17e-eeuws Italiaans woord. Sinds wanneer kan een leerling van het basisonderwijs dat achterhalen?

10:11 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |

Twee Vandaag over de nieuwe spelling

Twee Vandaag zond op 15 mei 2006 een reportage uit over de nieuwe spelling (d.w.z. de spelling volgens GB05, niet GB95, en nog niet GB15 ;-) )

Wie de uitzending heeft gemist, hoeft niet te wanhopen, want je kunt de hele reportage ook op je pc bekijken.

Ga naar http://www.tweevandaag.nl

en kies in de zwarte balk links voor de ingang "De fel bekritiseerde nieuwe spelling, wie zit er achter?"Daarna klikken op het camera-symbooltje onder de inleidende tekst in de middenbalk.

Een adsl-verbinding is niet echt nodig.
Wel nodig is dat je pc audio en video kan weergeven (RealPlayer of MS Mediaplayer)

01:40 Gepost door --- | Permalink | Commentaren (6) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print | Pin it! | | |